01 december 2021

En tidning på kristen grund7 resultat för ”Marja Sandin-Wester”

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället, skriver Agneta Granström och Marja Sandin-Wester.

Hör de politiska partierna hemma i kyrkan? Se den andra debatten i Dagens och TBN:s debattserie inför kyrkovalet.

En nomineringsgrupp tvingas motvilligt att ställa upp i kyrkovalet med referenser till Miljöpartiet i sitt namn, efter att ha nekats en namnändring.

Många kyrkopolitiker reagerar efter Överklagandenämndens konstaterande att Bibeln är överställd kyrkomötesbeslut.

Om man anser att klimat- och miljöfrågorna är överordnade och samtidigt vill verka för en öppen kyrka ska man rösta på oss, skriver Marja Sandin-Wester, MPSK.

Vi upplever att solidariteten har urholkats betydligt i samband med regeringens skärpta flyktingpolitik.