16 september 2021

En tidning på kristen grund1196 resultat för ”Martin Berntson, professor i religionsvetenskap och teologi, G��teborgs universitet”

Kontroversiella frågor kan inte undvikas på universitetet, skriver Tobias Hägerland och Martin Berntson i en replik.

Dödshjälpsförespråkarnas betoning på rätten att själv bestämma när livet avslutas skaver mot den kristna grundberättelsen, skriver Andreas Nordlander.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Forskning visar att en mer jämställd familjepolitik leder till minskat våld, skriver Matts Hertsberg, Sverker Sikström och Susanne Urwitz.

Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet, skriver Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist.

Vi behöver fortsätta gräva i bibeltexterna, samtala med varandra och lyssna till Anden, skriver Lukas Hagel.

Gästledare: För Harald Halldén hade det varit otänkbart att sätta politikens intressen framför kyrkans, skriver Martin Tunström.

Johanna betyder Gud är nådig

Vi behöver lyfta fram och tala väl om ett liv i den helige Andes kraft, skriver Mikael Hallenius.

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.