6262 resultat för ”Martin Sahl��n”

Kristna fredsrörelsen demonstrerade på Mynttorget: "Beslutet får oerhört stora konsekvenser."

Påve Franciskus: En kyrka utan syndare är en sekt.

"Det är inte rätt att lägga församlingens inkomster på att sköta hus som oftast stor tomma", säger församlingens ordförande.

Sven Hillert pläderar för ärkebiskopskandidaten Martin Modéus: Vi behöver en ärkebiskop som kan ge mod att leva i vardagen och verka i världen.

Hans-Olov Waldenvik är död. Syskonen Alf-Göran, Per-Arne och Mandus Waldenvik har skrivit detta minnesord om honom.

C-politikern Johan Hedin sa sig be till Gud för att SD inte ska få inflytande över svensk politik.

Beklagligt med svart-vit diskussion efter läckan om Högsta domstolens förestående beslut, skriver Elisabeth Sandlund.

Ulla Andersson, församlingens ordförande: Jag kände mig välkommen i församlingsgemenskapen från första stund.

Teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman diskuterar “The Return of the Russian Leviathan” av Sergei Medvedev och “Det fallna imperiet” av Martin Kragh.

För att förkunna evangelium i ord och handling har kyrkan i alla tider använt sig av de kommunikationsmedel som stått till buds, skriver Mikael Stjernberg.