11 april 2021

En tidning på kristen grund63 resultat för ”Mats-Jan Söderberg, Folk ”

Mari-Ann Moberg är död. Denna minnestexten om henne är skriven av Jan Bergquist.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Så snart familjens asylärende har prövats får den familj som beviljats asyl flytta till en kommun som den anvisats till, skriver Fredrik Söderberg Bruce.

Erik Samuelsson är död. Barnen Birgitta, Ulla och Jan-Erik har skrivit detta minnesord om honom.

Det är inte säkert att de tillfälliga gudstjänstbesökarna kommer tillbaka nästa jul. En tradition kan snabbt och lätt brytas, skriver Jan-Åke Karlsson.

År 2025 ha ska bibelöversättningar på alla språk som behöver det ha påbörjats.

Ungefär en procent av de globala evangelisationssatsningarna riktar sig mot onådda folk, det är alldeles för lite, Folk & språks missionsföreståndare Mats-Jan Söderberg.

Vi kristna behöver ta ett förnyat ansvar så att den missionsbefallning som Herren gav oss ska bli en verklighet.

Folk och Språk firar 50 år med att inviga tre översättningar av Nya testamentet

Modern teknik påskyndar arbetet, men arbetet är långt ifrån färdigt.