02 december 2021

En tidning på kristen grund71 resultat för ”Mats-Jan Söderberg”

Om något ska vara värt att dö för, måste det ju stå utom allt tvivel att det är sant, skriver ledningsgruppen för Sema.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Dålig skörd och missväxt borde inte vara normaltillståndet i våra församlingar. Ser vi ingen tillväxt måste vi fråga oss varför, skriver Mats Arebäck.

Vi upplever dock att myndigheter under senare år vacklat i sin tolkning av lagen, skriver Bo Nyberg och Jan Rosman.

Mari-Ann Moberg är död. Denna minnestexten om henne är skriven av Jan Bergquist.

Ungefär en procent av de globala evangelisationssatsningarna riktar sig mot onådda folk, det är alldeles för lite, Folk & språks missionsföreståndare Mats-Jan Söderberg.

Så snart familjens asylärende har prövats får den familj som beviljats asyl flytta till en kommun som den anvisats till, skriver Fredrik Söderberg Bruce.

Erik Samuelsson är död. Barnen Birgitta, Ulla och Jan-Erik har skrivit detta minnesord om honom.

År 2025 ha ska bibelöversättningar på alla språk som behöver det ha påbörjats.

Det är inte säkert att de tillfälliga gudstjänstbesökarna kommer tillbaka nästa jul. En tradition kan snabbt och lätt brytas, skriver Jan-Åke Karlsson.