2795 resultat för Michael Nyman

Vill stärka sockenkyrkan och göra Jäla kyrka till ett pilgrimscentrum.

Carl "Calle" Svensson är död. Rolf Oldin har skrivit detta minnesord om honom.

Den grammisnominerade artisten kom direkt från ett kloster i Frankrike.

Saker ändrar sig och vi med dem. Det är därför vi för det tredje beskriver Gud som den heliga Anden, ständigt blåsande, utmanande och förändrande. Vill man slippa blåsten får man nog ägna sig åt annat än kyrkan, skriver Michael Öjermo.

Jag började med tiden också störa mig på att Svenska kyrkan styrs av politiska partier via kyrkovalen – där självklart socialdemokraterna och partier till vänster om mitten dominerar, skriver Jakob E:son Söderbaum.

Om yttrandefriheten används till att kränka minoriteter som judar, romer, samer, muslimer med flera har den förfelat sitt främsta syfte, skriver Michael Nyman.

Ställ hårda krav från start – för att prövas för vigselrätt ska hela samfundet vila på fullt ut demokratisk och jämställd grund, skriver Michael Rubbestad och Mikael Eskilandersson, SD.

Musikfestivalen Skärgårdssång presenterar flera nyheter inför årets evenemang. Amerikanske artisten Bryan Duncan och Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann är två av dessa.

En domare i Kanada slår fast att en man som åtalats för att ha visat långfingret åt sin granne hade Gud på sin sida.

Trots varningar från Vatikanen valde den katolska kyrkan i Tyskland att rösta ja till att börja välsigna samkönade par.