24 september 2021

En tidning på kristen grund187 resultat för ”Miriam Tingl��f, Vagnh��rad”

Hur kan ett ledarskap som utgår från tjänande vara förtryckande, skriver Miriam Tinglöf.

Att Gud har gett männen i uppdrag att leda församlingen har inget med förtryck att göra, skriver Miriam Tinglöf.

Att integrationen på många sätt brister är inte skäl till att stoppa människor som söker skydd, skriver Miriam Henriksson.

Boken ”Nya landskap – idébok för vuxen-barn-arbete” (Verbum) gavs ut 1996. Den var ett samarbete mellan flera kristna studieförbund och syftet var att stimulera samtal kring barn- och familjeverksamhet i kyrkorna. Dagen kontaktade tre församlingar i Örebro, Göteborg och Järfälla som beskrivs i boken, för att höra hur verksamheten ser ut i dag.

Boken ”Nya landskap – idébok för vuxen-barn-arbete” (Verbum) gavs ut 1996. Den var ett samarbete mellan flera kristna studieförbund och syftet var att stimulera samtal kring barn- och familjeverksamhet i kyrkorna. Dagen kontaktade tre församlingar i Örebro, Göteborg och Järfälla som beskrivs i boken, för att höra hur verksamheten ser ut i dag.

Lena Olsson Fogelberg är präst och ledare för Svenska kyrkans program för barn och unga i åldern 0-18 år. Enligt henne är evangeliet grunden för Svenska kyrkans arbete med barn, unga och deras familjer. Christian Svahn är direktor på EFK ung. Han har inga exakta siffror på hur många barn som deltar i Evangeliska frikyrkans församlingar i dag, men antalet minskar. En anledning till det kan vara att arbetet inte utvecklats så mycket under de senaste decennierna.

Religionen är inte farlig. Nyateisternas påståenden är nonsens. Det anser den brittiske filosofen och teologen Keith Ward, huvudtalare vid ett seminarium på Sigtunastiftelsen i helgen där teologer, filosofer, historiker och journalister diskuterade religionernas eventuella farlighet. Kritikerna lyste dock med sin frånvaro. Både Christer Sturmark och Torbjörn Tännsjö avstod i sista stund från att medverka.

Boken ”Nya landskap – idébok för vuxen-barn-arbete” (Verbum) gavs ut 1996. Den var ett samarbete mellan flera kristna studieförbund och syftet var att stimulera samtal kring barn- och familjeverksamhet i kyrkorna. Dagen kontaktade tre församlingar i Örebro, Göteborg och Järfälla som beskrivs i boken, för att höra hur verksamheten ser ut i dag.

Aborter på grund av kön bör tillåtas. Det anser professor Torbjörn Tännsjö, huvudtalare på Svenska Barnmorskeförbundets konferens nästa vecka.