1722 resultat för Morten Sager

Artisterna från Nashvilleproduktionen Alla tiders sånger på Nya Slottet Bjärka-Säby där två nya sångprogram spelas in för att sändas i jul och nyårshelgen. "Det är projektets julkort till tittarna."

Clas Newman: ”För att säkerställa att budgeten är i balans ser vi att vi behöver minska kostnaderna.”

Steven Crosson: Men allt kan inte köpas för pengar.

Kommentar till Amos 8:11 | Igen och igen måste vi påminna oss om det självklara: hjärtats hunger och längtan efter mening och mål kan aldrig stillas vare sig av dignande bord eller av all världens lyx. Och hunger efter Herrens ord kan faktiskt vara lika smärtsam som angelägen.

Föräldraförsäkringen ska utvidgas och alla former av kvotering ska helst plockas bort. Det enades KD om på sitt riksting.

Debatten uteblev. "Det som hände nyligen här var djupt pinsamt för oss som parti."

Politiken bör uppvärdera föräldraskapet, öka familjernas handlingsutrymme och valfrihet samt ge mer tid för barnen, skriver Liza-Maria Norlin och Bengt Germundsson (KD).

"Vi vill lägga dagen i Guds händer." Är i en kyrka i närheten av rikstinget för att inte blanda ihop religion och politik.

Stor symbolik då kristendomsundervisning i skolan, frågan partiet grundades på, ska diskuteras. I en intervju med Dagen berättar Ebba Busch varför hon säger nej till förslaget.

Är det möjligt att lära sig tålamod, fast man ibland förvandlas till en Roald Dahl-karaktär? undrar Anna Björklund i en kulturessä.