1699 resultat för Morten Sager

35 svenska och norska artister spelade in programserien i Nashville i höstas - NRK sände första programmet i pingst.

Vid någon tidpunkt är det dags att kasta manteln på nästa generations ledare, precis som Elia gjorde på Elisa, skriver Per Danielsson.

Kommentar till Galaterbrevet 5:16 | Guds rike är invärtes i oss, enligt Jesus. Representerat av den där rösten som brukar ge osviklig vägledning om vi bara lyssnar. När vi ger efter för fördärvsrösterna är det sällan för att vi inte vet bättre, utan för att vi väljer att inte lyssna till samvetets röst.

Steven Crosson: Visst borde du kunna avstå från det som strider mot samvetet.

Frida Park: Ord kan vara vådliga men tystnaden desto sorgligare.

Biskop Fredrik Modéus tycker det är dags att kyrkorna delar sina rum med andra verksamheter för att bevara kyrkorna.

Som svensk pingströrelse kommer vi fortsätta att stå upp för världens utsatta. Vi hoppas regeringen vill lyssna, skriver Daniel Alm och Niclas Lindgren med flera.

Kommentar till Uppenbarelseboken 3:17 | Att inte veta vad man inte vet och inte förstå vad man saknar, är en tragisk konsekvens av inbilsk egoism. Det är illa nog om det gäller jordiska ting, men kan vara direkt katastrofalt när det kommer till vårt andliga liv.

Det är tydligt att regeringen inte har några ambitioner om att Sverige ska fortsätta ta ansvar för den globala utvecklingen, skriver Lotta Johnsson Fornarve (V).

Trots löften i Tidöavtalet minskar regeringen sitt stöd till det svenska civilsamhället med 16 procent, skriver Mattias Brunander, Diakonia.