1655 resultat för ”Morten Sager”

I över tjugo år Andreas Joakimson berett scenplats åt unga – nu laddar den outtröttlige festivalgeneralen och SAU-konsulenten för ytterligare en Gullbrannafestival.

De största partierna är sämst på utvecklingspolitik. Det visar biståndsorganisationen Diakonias partiledarenkät, som görs varje valår.

Relationsexperten Christina Halldorf svarar: Hennes oro behöver tas på allvar och hennes tankar få utrymme.

Stor upprördhet i den kristna biståndsorganisationen då personal sägs upp. Ledningen säger att de måste rusta för framtiden.

Beslut fattat under årsmötet sent under torsdagskvällen. “Detta ger oss möjlighet att få ett ännu tydligare fokus på vår församling i Norge.”

Ledningen menar att det bästa vore att alla åtta församlingar lämnar. Tar beslut om separation på torsdagen.

Kommentar till Jeremia 29:13 | Om ”helhjärtat” är nyckelordet, hur ska jag då leva upp till det i en splittrad tid? Allt börjar med ett beslut och ett första steg. Kanske att dagligen avsätta en tid för att, bortkopplad från yttre impulser, vara stilla och lyssna efter Guds röst.

Aktivisten och journalisten Nuri Kino: För mig är tro handling. En del kristna pratar gärna om hur mycket de läser Bibeln. Sådant är helt ointressant för mig.

Kommentar till Jeremia 29:11 | När vi sitter fast mitt i olyckans kompakta mörker är det inte lätt att ta till oss ord som dessa. Kanske kan en perspektivförskjutning vara till hjälp? Visst betyder det något att den som har goda avsikter med oss är den som håller världen och oss i sin hand.

Kristna fredsrörelsen demonstrerade på Mynttorget: "Beslutet får oerhört stora konsekvenser."