1320 resultat för ”Niklas Bj��rklund”

Prästen reagerade när ett bekant nummer lästes upp för kassören.

I dessa tider behöver alla som kan och vill samlas för att lova och prisa Gud och be för den situation som råder, skriver debattörerna.

Ledarskribenten och chefredaktören som under många år betraktades som pingströrelsens chefsideolog blev 90 år gammal.

Niklas Piensoho svarar Joel Halldorf: Att antyda att detta är symptomatiskt för pingströrelsen i dag stämmer inte, och är direkt stötande.

Peter Paulsson, Open doors: "Man går från hus till hus och letar efter kristna och avrättar dem."

Ledarna för Filadelfia Stockholm och Hillsong Stockholm förklarar varför de kommit till helt olika slutsatser.

Vi bör avstå från att liera oss med makten men hela tiden sträva efter att stå i dialog med den, skriver Niklas Piensoho.

Regeringen behöver ta ansvar för hela den svenska biståndskedjan, oavsett om stödet kanaliseras via EU, FN-organ eller civilsamhällesorganisationer, skriver Gudrun Brunegård, KD.

Vi måste ta andliga trauman på allvar, och det har vi inte alltid gjort i frikyrkorna, skriver Joel Halldorf.

Fem nya namn som läsarna kommer få möjlighet att stifta bekantskap med.