1349 resultat för ”Niklas Bj��rklund”

- Vi har en högkonjunktur för domedagsprofeter och dysterkvistar, säger C-ledaren då hon lyfter fram varför Centerpartiet vill vara ett hoppingivande parti.

"Ett hedrande uppdrag", säger Mia Ström som i höst tillträder som kaplan för kristna riksdagsgruppen.

Slutreplik. Att bjuda in lärare som predikar ett annat evangelium för att få “förnyad kraft och liv till våra egna kyrkor” låter bakvänt, skriver Per-Arne Imsen.

Det är som om en gungbräda står och väger, skriver Niklas Piensoho.

Vi är kallade att bygga Guds rike! Det borde synas i tilltagande, inte vikande, siffror, skriver Niklas Björklund.

Sista intervjun med Sten-Gunnar Hedin i Dagen från juni 2022.

Uskavigården och Bödagårdens camping förklarar hur det ser ut för dem just nu.

"Gud har öppnat en dörr, och där vi kan bidra till hela Mellanöstern", säger Niklas Piensoho om mötet.

Vi får inte bli konsumenter som politiker försöker “sälja in” sina politiska produkter till, skriver Niklas Piensoho.

När man når en viss ålder betraktas man inte längre som en egen person med en egen vilja.