11 april 2021

En tidning på kristen grund289 resultat för ”Olof Edsinger, Svenska evangeliska alliansen”

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Den orättfärdiga manliga dominansen är en konsekvens av syndafallet, skriver Olof Edsinger.

Gapet mellan kvinnorörelsens och den bibliska världsbilden har vidgats. Som kristna kan vi inte ta över denna rörelses budskap rakt av, skriver Olof Edsinger i en debattartikel.

När EFS Tallhedskyrkan lanserade palt Drive-in blev initiativet mycket uppmärksammat över hela Sverige.

Under jubileumsveckan för Dagen 75 år återpublicerar vi fyra ledare från 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal. Detta är den tredje.

Jag känner inte någon enda kristen som inte vill “inkludera hbtq-personer i församlingen, skriver Olof Edsinger.

Hundratusentals människor ser sin försörjning försvinna.

Pandemin tvingar oss att fira jul på mer begränsade sätt än vanligt, skriver Sven-Olof Johansson.