10000 resultat för Olof Edsinger, generalsekreterare f��r Svenska Evangeliska Alliansen, aktuell med boken Olika och j��mlika: Manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv (Apologia f��rlag)

Kommentar till Psaltaren 65:10 | Men om det oumbärliga regnet spolar bort den bördiga jorden? Är det då Skaparens fel? Kanske visar det bara hur fast besluten han är att värna vår fria vilja. Egoism och girighet får konsekvenser. Solidaritet och omsorg skulle göra jorden bördig och rik.

Frida Park: Den här världen behöver fler politiker med hjärta, erfarenhet och kunskap

Lämnar tillfälligt Panzisjukhuset ledning - gratulationer från Sverige.

Kommentar: Att väljarna skulle glömma 2020 är osannolikt.

"Vi kan visa på ett alternativ genom att tända ljus och visa på Guds kärlek", säger föreståndaren i Södertörnkyrkan Anders Olsson till Dagen.

Equmeniakyrkans församlingar längtar efter att få dela med sig av den kristna tron till den unga generationen. Det visar en stor enkätundersökning.

Minst tio personer, varav tre barn, omkom när taket på en kyrka kollapsade under en pågående dopgudstjänst i Ciudad Madero i nordöstra Mexiko på söndagen, uppger lokala myndigheter.

I den 77:e episoden av Dagens litteraturpodd Läsarpodden pratar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman om boken ”Skogslandet: en granskning” av Lisa Röstlund.

Svenskar deltog i stor världskonferens för unga vuxna i Rom. "Har verkligen fått erfara att kristen tro enar oss över nationsgränserna."