11 maj 2021

En tidning på kristen grund38 resultat för ”P-O Flodström, apologet, Pingst”

Kvinnor har under 1900-talet i praktiken verkat som församlingsledare, även om de inte haft den titeln, skriver Andréas Skogholm och P-O Flodström.

Vi tror på en Gud som verkar öppet i historien, inte en gud som gömmer sig i det fördolda, skriver fem kristna ledare och sjukvårdspersonal.

Hur ivriga är vi att be om de andliga nådegåvor som gör oss till brukbara redskap i Guds hand, skriver Evert Persson.

Det behövs en strategi för hur unga i kyrkan ska få tag på en genuin tro och växa i lärjungaskap, skriver Johanna Bode och Frida Igefjord.

Kyrkan och hemmet behöver arbeta sida vid sida för att ge barn och ungdomar förutsättningar för ett fördjupat lärjungaskap, skriver Frida Idefjord och Johanna Bode.

Att ta Jesu enhetsbön på allvar är att ge sig hän åt en djärv vision, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Min djupa förhoppning är att pingst i Linköping och kommuniteten ska finna vägar så att kontinuiteten får bevaras, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Pingst ska inte värja för de svåra frågorna och det som har blivit fel, skriver Daniel Alm.

Varje fall av hederskultur och förtryck är allvarligt, skriver Mattias Sennehed.

Som församlingsrörelse har vi alltid ett behov av en miljö där man tillåts tänka nytt och som inte misskrediteras från start, skriver Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.