16 oktober 2021

En tidning på kristen grund28 resultat för ”P-O Flodstr��m”

Vi behöver ta ansvar för att underlätta detta steg i en ung människas vandring med Gud, skriver Olof Brandt och P-O Flodström, Bibeln idag.

Sverige kan här lära sig mycket av hur andra länder involverat näringslivsaktörer i biståndet, skriver Hans Wallmark och Magdalena Schröder.

Kvinnor har under 1900-talet i praktiken verkat som församlingsledare, även om de inte haft den titeln, skriver Andréas Skogholm och P-O Flodström.

Om vi är ute efter att nå sanningen behöver vi ett bättre samtalsklimat, skriver P-O Flodström, Andréas Skogholm, Cilla Eriksson, Olof Brandt och Niklas Björklund.

Moderaterna vill tydligare kontroll och uppföljning av biståndet, att biståndet fokuseras mot katastrofbistånd samt att riksdagen slår fast en fyraårig biståndsram, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Det är hotet från Iran som varit utlösande för en ny tids fredsprocess i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark.

I takt med att kunskaperna i svenska blir sämre försvåras möjligheterna att förkunna evangelium, skriver Gunvor Venngren och Kjell O Lejon.

Vi tror på en Gud som verkar öppet i historien, inte en gud som gömmer sig i det fördolda, skriver fem kristna ledare och sjukvårdspersonal.

Så länge våldet mot kvinnor och flickor ökar och inte minskar får inte samhället – du och jag – slå sig till ro, skriver nio pastorer och företrädare för kristna organisationer.

Är det en viss sexualmoral som är det viktigaste kännetecknet för en Jesustroende, eller är det Jesus själv? Den frågan ställer Anders P Lundberg angående debatten om hbt-rörelsens medverkan i Jesusmanifestationen.