10000 resultat för P-O Flodstr��m

Det blir både julgranar och ljusslingor denna jul. Om inte annat så för att trotsa Rysslands president Vladimir Putin.

Även i år motionerar M, C, SD och MP om att låta utreda läkarassisterad dödshjälp. Läkarförbunden vill att en fördjupad medicinsk-etisk analys föregår en statlig utredning.

Vi talar ju inte om vuxna kvinnor, utan om tvååringar och sexåringar som inte har något reellt val, säger Juno Blom (L) till Dagen.

Kyrkan har inte samma uppdrag som staten. Vi måste exempelvis skilja församlingens barmhärtighetstjänst från vad som skapar ett fungerande samhälle, skriver Hans Eklind (KD).

Statsvetaren Magnus Hagevi: Förvånande att det inte är fler pingstvänner i regeringen.

Dagen har ställt frågan till samtliga 24 ministrar i den nya regeringen om de är med i något trossamfund, och vad det betyder för dem.

Svenska kyrkans biskop Fredrik Modéus ångrar sig inte, trots att han skapade stor diskussion med sin sågning av Tidöavtalet.

Opinionsbildaren Per Ewert: Det var ingen uttalad religionsfientlighet som dominerade utvecklingen, utan allmän fientlighet mot auktoriteter.

Den här gången tar sig Humorsvepet an en pastor som liggpredikar, en kyrkobesökare som garanterat får dig på fel tankar samt den mest vässade biskopen världen skådat.

David Winerdal och Martin Ahlman riskerar uteslutning ur KD - och nu lämnas de utanför styret i Södertälje • "Försöker smälta gårdagens besked".