272 resultat för ”Pekka Mellerg��rd”

Förre rektorn lämnade tjänsten efter bara några veckor. Ordförande Helena Höij: Viktigt att vi har den tid som behövs.

Pekka Mellergård: Jag har lovat att stötta i en speciell situation.

Enskilda högskolan i Stockholm får nya professorer i kyrkohistoria respektive praktisk teologi.

Författaren och journalisten om sin sommar.

Kyrkans korta filmer beskriver vad ångest är och hur man kan stävja det.

Trovärdigheten för kyrkans budskap skadas om dess företrädare talade “nonsens om naturen”, skriver 17 forskare och teologer.

Allt fler vill ta makten över hur och när deras liv ska ta slut. Till vilket pris? Och hur blir man vän med döden?

Det råder akut brist på genomtänkt teologi kring dessa frågor bland förkunnare i vårt land, skriver 18 forskare och teologer.

Fredrik Wenell: Kyrkorna måste kunna ge ungdomar rimliga svar på de frågor vetenskapen ställer.