25 september 2021

En tidning på kristen grund531 resultat för ”Per Edler, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Hamburg”

En generös flyktingpolitik kan leda till att vissa individer lyckas lura systemet, men det får inte leda till att jag slutar lyssna till alla sanna berättelser, skriver Per Edler.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Engagera dig i årets kyrkoval så att inte odemokratiska krafter får inflytande i Svenska kyrkan, skriver Mona Olsson (ViSK).

Sekler av traditionella muslimska värderingar gör att afghaner på ytan verkar svåra att nå. Men under ytan pågår en rörelse - till Jesus.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.

Vifta inte undan de allvarliga konsekvenserna av pornografi, skriver Göran Fäldt.

När gudstjänster sker över internet riskerar de som inte har råd med mobilabonnemang att hamna utanför, skriver Eva Hultén.