10000 resultat för Per Eriksson

För femte terminen i rad går Falköpingsparen på krogen för att ta hand om sina äktenskap.

Jubileumsgeneralen i Sundsvall pingst: Det bara rasslade till så var alla platser bokade.

"Böckerna är viktiga för att kunna ge Jesus till barnen", säger Emmanuel Hyllerud under Bokmässan i Göteborg.

Vi tränger oss inte på med det kristna budskapet, men när det kommer ett tillfälle så berättar vi, säger Markus Berg, volontär på Pingst Drive In i Nordmaling.

Två år efter att samfundet utlyst klimatnödläge har de tagit fram en siffra på sina utsläpp. Även om utsläppen är marginella handlar det om att inspirera andra. "Vår kristna tro spelar roll, det vi gör kan ge ringar på vattnet."

Fredrik Wenell: Varför begränsa samvetsfriheten, Per Ewert?

Det behövs tidig implementering av en “inre kompass” – ett samvete hos våra barn och ungdomar, skriver Jens Lunnergård.

Att det gått 175 år sedan Sveriges första frikyrkoförsamling bildades, firades med pilgrimsvandring och gudstjänst i Vallersvik.

"Vi vill underlätta för unga vuxna som flyttar till en ny ort att hitta en kristen gemenskap", berättar Anna Gustafsson,

”Det var som en käftsmäll att se det här.”