16 september 2021

En tidning på kristen grund254 resultat för ”Per Landgren, fil dr samt partistyrelseledamot Kristdemokraterna”

Kristendomens positiva bidrag till välstånd och demokratins utveckling i vår del av världen är väl belagt, skriver Per Landgren och Tuve Skånberg.

Klarar modern värdegrundsideologi att upprätthålla de goda principer som vårt samhällsbygge vilar på, skriver Ebba Busch, Tuve Skånberg och Per Landgren (KD).

Partipolitiska grupper har steg för steg fått kyrkan att ändra sin position i olika frågor för att anpassa sig till samhällsutvecklingen, vilket är en orsak till kyrkans tillbakagång, skriver Per Sundin.

I ett samhälle som premierar ungdom och produktivitet är det oundvikligt att äldre sätts på undantag, skriver Alf Ronnby.

För att möjliggöra en naturvård som går bortom en alltför snäv ekonomisk hänsyn måste kyrkoordningen ändras, skriver Anders Lundberg och Per Håkansson, Visk.

Kristna har lärt sig att tyda och tolka allt till det bästa, vilket när det gäller maktmänniskor är bokstavligt talat livsfarligt, skriver Per-Gustaf Eriksson.

Metoden tycks passa och förena alla andligheter. Men vill Gud verkligen en blandning? Skriver Per-Arne Imsen.

Per-Johan Thörn Wistrand har läst "Flyktingflickorna" av Bengt Sjöberg.

Eftersom bönen kan sätta människor fria och sprida Guds rike verkar Satan för att troende ska sluta be, eller börja be på ett sätt som ger honom lugn och ro, skriver Per-Arne Imsen.

Hög tid att Sveriges regering agerar för att värna det fåtal kristna som finns kvar i Turkiet, skriver Aday Bethkinne, kristdemokrat.