6640 resultat för Peter Kujala

Så här tror hon att SVT:s gudstjänster kan bli en angelägenhet även för yngre.

Flickan Anne Franks öde fortsätter beröra besökare i både Amsterdam och Berlin.

350 miljoner kristna förföljs och många tusentals dödas. Men Open Doors har svårt att nå ut med sitt budskap bortom en kristen publik.

Per-Johan Thörn Wistrand har läst "Dödshjälparen" av Peter Strang.

Det finns försök att slå in en kil mellan Benedikt som den traditionstrogne påven, och Franciskus som den som med sin pastorala inriktning luckrar upp den katolska läran, skriver Bengt Malmgren.

Årets lista där kristna förföljs som värst toppas återigen av Nordkorea. Men Open Doors vill främst varna för utvecklingen i Afrika. 360 miljoner kristna i världen förföljs för sin tro, enligt organisationen.

Bland KD-väljare är “religiöst centrum” värsta tänkbara grannen.

Även de mest trogna gudstjänstbesökarna färre • Deltagare minskar även i digitala gudstjänster • Sofia Camnerin: Först de senaste månaderna som frikyrkorna samlat många igen.

Frikyrkan behöver inte vända sig till de historiska kyrkorna för att hitta förankring, skriver Samuel Åsberg.

Gudstjänstfiraren Emanuel Eriksson, 42, råkade se ett tåg som stått länge på perrongen under snöovädret och fick en idé.