4038 resultat för Pierre Eriksson

Steven Crosson: Men allt kan inte köpas för pengar.

Här recenserar vi brädspel från 2023 för mindre barn, eller som barn kan spela utan någon vuxen medverkan.

Här recenserar vi spel från 2023 för vuxna och äldre barn, som fungerar att spela i de flesta sammanhang.

Familjehemsmamman som kämpat för barns rätt, tills lagar ändrades • I juli 2022 trädde Lex Lilla hjärtat i kraft • "Innan allt hände hade jag en starkare tro på någon slags mening. Att det finns någon som styr."

Albumaktuella musikern om att skriva sånger till församlingen i stället för att satsa på en profan karriär.

I början av 2000-talet växer kristna kollektiv och kommuniteter fram på plats efter plats. Det nära vardagslivet ger nya möjligheter till bön, gemenskap och engagemang. Samtidigt sätts relationerna på prov när stora visioner och drömmar ska förverkligas.

Frikyrkopodden om trenden att bo i kommunitet • Shane Claibornes och Frizon påverkade starkt i början av 2000-talet • Varför lades så många av kommuniteterna ner efter några år?

På SVT:s gudstjänst under Allhelgonahelgen bjuder församlingen på nyskriven musik om sorg och tröst.

Hundratusentals besöker kyrkogårdar i helgen • "Vi kommer att bjuda på varmkorv och dricka ute på kyrkogården. Det handlar om att möta människor".

Att inte läsa Bibeln själv utan förlita sig på det urval av texter som predikas i kyrkan kan få stora konsekvenser, skriver Lena-Sofia Tiemeyer.