31 juli 2021

En tidning på kristen grund200 resultat för ”Professor vid Uppsala universitet”

“Varför vill de, moralisterna, lägga sig i andra människors liv?” Helt enkelt för att vi älskar dem, skriver Felix Schavon.

Vi behöver fortsätta gräva i bibeltexterna, samtala med varandra och lyssna till Anden, skriver Lukas Hagel.

Forskning visar att en mer jämställd familjepolitik leder till minskat våld, skriver Matts Hertsberg, Sverker Sikström och Susanne Urwitz.

Vad har vi som kyrka för visioner att nå ut med det glada budskapet, skriver Tommy Nilsson.

Tesen att religion och vetenskap skulle stå i nödvändig konflikt med varandra verkar inte längre giltig, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.

Vi behöver bli bättre på att förstå och respektera att efterföljelse kan se olika ut, skriver Sarah Grenholm.

Modern kristen förkunnelse har lagt stor möda på att argumentera för att Gud inte längre dömer, skriver Svante Rumar.

När det gäller religion och livsfrågor kan det aldrig vara universitets roll att gå in och slå fast vad som är “sanning”, skriver David Ahnstedt.

Kontroversiella frågor kan inte undvikas på universitetet, skriver Tobias Hägerland och Martin Berntson i en replik.

Förändring och anpassning till det politiska landskapet är nödvändigt, men vår bestämda uppfattning är att vi som parti står fasta i våra värderingar, skriver Jonas Segersam och Denisé Cassel (KD).