06 maj 2021

En tidning på kristen grund604 resultat för ”Sören Perder, Pastor emeritus, medlem i Pingst teologiska nätverk och församlingskonsult”

Om Paulus tilltal i 1 Tim 2 är ett generellt förbud för kvinnor att undervisa skapas en mängd nya frågor, skriver Sören Perder.

Utifrån ett teologiskt perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet, skriver Ellinor Ädelroth och Ulf Sundkvist.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

Allvarliga situationer i både enskilda liv och hela samhällen har förändrats när Guds folk vänder sig till Herren och ber, skriver Fred Nyman.

Församlingar behöver bli bättre på att använda sociala medier för att nå människorna utanför kyrkans väggar, skriver Pontus Perstrand.

Regeringen försöker ta sig rätten att styra människors val genom att försöka tvinga in alla barn i förskolan, skriver Madeleine Lidman.

Svenska värderingar, med sina individualistiska ideal, är inte alltid de rätta, skriver Lars Mörling.

Tanken att kristendomen ligger till grund för nästan allt det vi uppfattar som gott är starkt förenklad, skriver Patrik Stålgren.

Varje fall av hederskultur och förtryck är allvarligt, skriver Mattias Sennehed.

Yttrandefriheten är en gåva som behöver användas klokt, skriver Stina Persson.