16 september 2021

En tidning på kristen grund546 resultat för ”Sameh Egyptson, Religionsvetare och doktorand i interreligi��sa relationer.”

Centerpartiet bör föra ett ordentligt samtal om tolkningen av religionsfrihetslagen och om stödet till islamistiska organisationer, skriver Sameh Egyptson.

Vi behöver fortsätta gräva i bibeltexterna, samtala med varandra och lyssna till Anden, skriver Lukas Hagel.

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.

Gustaf Hector är död. Denna minnestext är skriven av syskonen Gunhild och Lennart.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Tragedin har gjort det möjligt för oss att träffas och knyta an till varandra, säger Tuya, en av Ljus i Östers nationella arbetare i Kina.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Jag lever mer i nuet nu. En dag. Ett ögonblick i sänder, skriver Ulrica Stigberg.

Tanken att kristendomen ligger till grund för nästan allt det vi uppfattar som gott är starkt förenklad, skriver Patrik Stålgren.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.