10000 resultat för ”Sanna Svensson, r��dgivare utvecklingspolitik p�� Svenska missionsr��det”

Mekane Yesus-församlingar i Europa samlar kristna migranter till konferens.

Slutreplik. Att bjuda in lärare som predikar ett annat evangelium för att få “förnyad kraft och liv till våra egna kyrkor” låter bakvänt, skriver Per-Arne Imsen.

"Ska bli en mötesplats i Umeå”, säger Church of Hopes pastor Mats Holmgren.

Är påven särskilt intresserad av Sverige? Anders Arborelius kommenterar påvens ord om svenska förhållanden och om den svenske kardinalen själv.

Relationsexperten Christina Halldorf svarar: Hennes oro behöver tas på allvar och hennes tankar få utrymme.

Dagen i samarbete med Frälsningsarmén, Pingst – fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan anordnar flera intressanta seminarier under veckan.

Så fort en rörelse reducerar människan till en klimatkostnad eller en miljöbelastning är vi ute på farligt vatten, skriver Natanael Kvidal, KDU.

Lennarth Hambre: Den profetiska dimensionen av den kristna rösten får inte tystna.

Stor upprördhet i den kristna biståndsorganisationen då personal sägs upp. Ledningen säger att de måste rusta för framtiden.

Kommentar. Har partiet alldeles glömt bort sitt Medicin-etiska program?