25 september 2021

En tidning på kristen grund704 resultat för ”Sara Wrige ��r tekn dr i fysik och pr��st i Svenska kyrkan i Bor��s, samt sitter i NOD:s redaktionsr��d”

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.

En generös flyktingpolitik kan leda till att vissa individer lyckas lura systemet, men det får inte leda till att jag slutar lyssna till alla sanna berättelser, skriver Per Edler.

Sekler av traditionella muslimska värderingar gör att afghaner på ytan verkar svåra att nå. Men under ytan pågår en rörelse - till Jesus.

Tragedin har gjort det möjligt för oss att träffas och knyta an till varandra, säger Tuya, en av Ljus i Östers nationella arbetare i Kina.

Jag lever mer i nuet nu. En dag. Ett ögonblick i sänder, skriver Ulrica Stigberg.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Hassan Ali byggde en TV-studio i vardagsrummet för att nå de onådda. Med hjälp av kanal Hayat berör han miljoner med sin kamera.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.

Frågan om Bjärka-Säbys framtid reser frågor om hur kopplingen mellan pentekostalism och ekumenik ser ut i praktiken, skriver Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan.