5958 resultat för ”Staffan Danielsson - riksdags��ledamot (C)”

Maja Inde pläderar för ärkebiskopskandidaten Mikael Mogren.

Birgitta Wrede pläderar för ärkebiskopskandidaten Johan Dalman.

Replik till Anton Johansson och Annika Wilzén av Anders Brännström, Sveriges tidigare arméchef.

Ingen ska inbilla mig att alla KD:s ledamöter i ett huj ändrat uppfattning i frågan om hemaborter, skriver Börje Norlén.

Maj-Gun Cederlund är död. Vivianne Andersson och Marie Strömberg Antonsson har skrivit detta minnesord om henne.

“Vill sätta fokus på de minst nådda och mest utsatta”.

"Han är till synes oengagerad i vår gemensamma resa mot rättvisa och fred."

C-politikern Johan Hedin sa sig be till Gud för att SD inte ska få inflytande över svensk politik.

"Frikyrkan är ett låglöneområde rakt igenom".

Tio minuter före omröstningen i riksdagen kom uppmaningen till alla kristdemokrater att rösta ja till förslaget att tillåta hemaborter.