06 maj 2021

En tidning på kristen grund470 resultat för ”Stefan Swärd, pastor och författare, ledarskribent Världen idag”

Att använda profetia som valpropaganda och röstfiske i ett politiskt val är hädelse och missbruk av Andens gåvor, skriver Stefan Swärd.

Det finns oroväckande drag av fascism i Trumps politiska praxis, skriver Stefan Swärd.

Det kristna samhällsengagemanget måste grundas i en bibelteologisk utgångspunkt - inte partipolitik, skriver Stefan Swärd.

Flera miljarder ser i dag Jesu död och uppståndelse som en grund för sitt liv, skriver Stefan Swärd.

Tron på Jesu återkomst ger oss framtidshopp, skriver Stefan Swärd.

Det fanns stunder med kamp mot panikångest, när andnöd uppstod, skriver Stefan Swärd.

För många kristna har anpassat sig efter den fria abortens etik, skriver Stefan Swärd.

Jag känner inte någon enda kristen som inte vill “inkludera hbtq-personer i församlingen, skriver Olof Edsinger.

Vi har ett ansvar att noggrant tänka igenom hur vi bäst kommunicerar budskapet om Jesus, skriver Stefan Gustavsson.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.