06 maj 2021

En tidning på kristen grund15 resultat för ”Stellan Welin”

Att tillåta dödshjälp för svårt sjuka i slutet av livet är i linje med kristen barmhärtighet, skriver Gunnar Hagberg och Stellan Welin.

SKR:s definition av eutanasi gör deras upprördhet obegriplig, skriver Stellan Welin.

Den som vill slippa den sista svåra tiden ska kunna få den hjälpen, skriver Stellan Welin.

SKR:s upprördhet är befogad men ordvalet är felaktigt, skriver Stellan Welin.

Vi anklagar inte personalen i vården men vill lyfta värdegrundsfrågan, som rör oss alla, skriver SKR:s presidium i sitt svar till Stellan Welin och Simon Rundquist.

Den som vill ha dödshjälp ska kunna få det. Den som inte vill ska få dö på ett naturligt sätt, och då förhoppningsvis med god palliativ vård, skriver Stellan Welin.

Dödshjälpsförespråkarnas betoning på rätten att själv bestämma när livet avslutas skaver mot den kristna grundberättelsen, skriver Andreas Nordlander.

En legalisering av dödshjälp leder inte till större frihet – utan till minskad frivillighet och ökat tvång för svaga och utsatta, skriver Mikaela Luthman och Fabian Ståhle.

”Welin tycktes mena att om någon som inte är behörig för dödshjälp skulle råka komma med av bara farten, är det också godtagbart.”