1702 resultat för Stig Ekelund

DÖDEN. “Se på Jesus. När du gör det”, sa söndagsskolefröken, “blir du aldrig rädd för något. Jesus är ju starkare än till och med döden”, skriver Stig Ekelund.

"Respektlöst och polariserande". Statsministerns var ovanligt hård efter att Jimmie Åkesson (SD) ville börja riva moskéer.

Kyrkomötet röstade igenom en motion för att markera mot Tidöpartiernas omdiskuterade förslag av informationsplikt, av kritiker kallad angiverilag.

5 minuter med Gud. Dagens andaktspodd med Hanna Simonsson och Sebastian Stakset.

Prästen Peter Bexell har försökt visa hur gudstjänstlivet och kyrkorummet hänger ihop.

Sven Janson är död. Gymgubbarna, med Stig Johansson vid pennan står bakom detta minnesord om honom.

Stig Zetterström är död. Bertil Norresjö har skrivit detta minnesord om honom.

David Fiske: Ibland blir vi burna av andras tro och engagemang, ibland är vi de som bär.

Daniel Ringdahl: Till oss som fruktar döden säger Jesus samma ord som till pappan Jairus: “Var inte rädd, tro bara.”

Stig Öberg har läst “Pingströrelsens ecklesiologi i förändring” av Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström