24 september 2021

En tidning på kristen grund9 resultat för ”Stina Granl��f”

Yttrandefriheten är en gåva som behöver användas klokt, skriver Stina Persson.

Under januari hålls Ekumeniska gudstjänster på många platser i landet. Så också i Lövånger i Västerbotten den 17-20 januari. Där har kyrkorna på orten gemensamt inbjudit till flera gudstjänster och pastor Britt Sandberg från Sollentuna har varit talare.

Fem personer från Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd reste till Burundi första veckan i oktober. De skulle göra en förstudie till ett projekt bland ett pygméfolk, Batwa, som är en liten och mycket fattig folkgrupp i detta land.

I en tidigare publicerad artikel har fem personer från Pingstförsamlingen i Mellanbygden berättat om sin resa till Burundi i början av oktober. De gjorde en förstudie för ett projekt bland Batwa-folket. Det var Miriam och Mikael Nordh, Sofia Lindahl-Achi och Stina och Kurt Granlöf som reste dit. Där mötte de många barn och dessa möten är något de aldrig glömmer och något de gärna vill berätta om.

Skyfallen i Nepal och Kina, översvämningarna i Centraleuropa, den extrema torkan i Vietnam. Är det växthuseffektens fel? Den rika världens skuld? Oron växer. Frågorna hopar sig. Stefan Edman skriver om FN:s fattigdoms- och miljökonferens som börjar på måndag i Johannesburg.