10000 resultat för Stina Persson, pastor i Bankeryds missionsf��rsamling

Kommentar till 1 Moseboken 28:12 | Det går tydligen lite upp och ner för Guds änglar, de verkar ha ärende åt båda hållen. Och tur är väl det. En envägskommunikation mellan himmel och jord vore väl outhärdlig, oavsett i vilken riktning den gick.

Väpnade män förskansade sig på söndagen i ett ortodoxt kloster i norra Kosovo.

"Festen är över, det är tid att fasta." Det är mottot för den dag av bön och fasta som utlyst denna söndag.

Italiens senat röstar om ett förslag som skulle förbjuda italienare att skaffa barn genom surrogatmödrar, även i länder där detta är tillåtet.

Två av de iranska konvertiter som Dagen träffade i Vänersborg i våras har nekats uppehålltillstånd.

Efter Azerbajdzjans militäroffensiv vädjar Armenien till FN om en insats för att garantera säkerheten för etniska armenier i Nagorno-Karabach.

Att det gått 175 år sedan Sveriges första frikyrkoförsamling bildades, firades med pilgrimsvandring och gudstjänst i Vallersvik.

"Vi vill underlätta för unga vuxna som flyttar till en ny ort att hitta en kristen gemenskap", berättar Anna Gustafsson,

Kulturantropologen Mikael Kurkiala arbetar på kyrkans kansli – men tycker inte att tron genomsyrar verksamheten.

Ersättningsteologi i sin mjuka form kan då ses som nödvändig för såväl kristendomen som judendomen för att kunna motivera en religiös tillhörighet, skriver Susanne Rappmann och Kamilla Skarström Hinojosa.