16 oktober 2021

En tidning på kristen grund6128 resultat för ”Thomas Idergard”

Ilskan mot barnmorskor som inte vill medverka i aborter är en reaktion mot en felaktig syn på samvete som innebär “det som känns rätt för mig” eller “att lyssna till sitt hjärta”.

Det behövs en internationell konvention om stopp för könsselektiva aborter, skriver Thomas Idergard.

Sju är i den kristna traditionen frälsningens tal.

Omöjligt och orimligt att två människor alltid har lika värde, skriver Thomas Idergard.

Att tro på Guds existens är lika rimligt som att tro på existensen av mänskliga rättigheter, skriver Thomas Idergard.

I många fall har det blivit rena rättsövergrepp, skriver Thomas Idergard.

Den ekumeniska enighet som funnits mellan katoliker och frikyrkliga riskerar att försvinna, skriver Thomas Idergard.

Missionerande ateism är fascinerande obegriplig.

Fördömandena av kändisen blir svårbegripliga.

Striden gäller ständigt vems favoritfakta som är mest fakta.