16 september 2021

En tidning på kristen grund597 resultat för ”Tobias H��gerland, docent och lektor i religionsvetenskap och teologi, G��teborgs universitet”

Kontroversiella frågor kan inte undvikas på universitetet, skriver Tobias Hägerland och Martin Berntson i en replik.

Dödshjälpsförespråkarnas betoning på rätten att själv bestämma när livet avslutas skaver mot den kristna grundberättelsen, skriver Andreas Nordlander.

Gustaf Hector är död. Denna minnestext är skriven av syskonen Gunhild och Lennart.

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.

Om Muhammeds vittnesbörd gäller den Gud som kristna talar om borde han vara i någon mening relevant också för kristna, skriver Jakob Wirén.

Hur nära muslimer och kristna än kan komma i gemensam erfarenhet och ömsesidig välvilja kommer inte centrala dogmer försvinna, skriver Martin Landgren.

Jesus själv ger oss inte någon lista där vi kan pricka av tidstecken och se var i den yttersta tidens skeende vi befinner oss, skriver Hans Lindholm.

Konsekvensen av budskapet om Jesu återkomst är att vi ska sprida tröst genom hoppet om en återupprättad värld och redan nu trotsa ondskans makter, skriver Leif Carlsson.

Det finns ett behov av ett nyanserat samtal, bortom förenklingarna, om hur kristna kan förhålla sig till islam, skriver Helene Egnell.

Dissonans mellan Kristdemokraternas nuvarande politik och budskapet om kristna värderingar, skriver Joel Larsson och Anders Silfverdal.