16 september 2021

En tidning på kristen grund125 resultat för ”Tuve Sk��nberg, teol dr samt riksdagsledamot Kristdemokraterna”

Kristendomens positiva bidrag till välstånd och demokratins utveckling i vår del av världen är väl belagt, skriver Per Landgren och Tuve Skånberg.

Klarar modern värdegrundsideologi att upprätthålla de goda principer som vårt samhällsbygge vilar på, skriver Ebba Busch, Tuve Skånberg och Per Landgren (KD).

Hög tid att Sveriges regering agerar för att värna det fåtal kristna som finns kvar i Turkiet, skriver Aday Bethkinne, kristdemokrat.

Är vi nöjda med regeringens förfarande? Nej, men vi hade inga alternativ, skriver Tuve Skånberg.

Framtida arkeologer får inte finna rester av droger när de gräver ut gamla kyrkor!, skriver Per-Ola Larsson.

Förslagen om språkförskola och modersmålsundervisning går hand i hand, skriver Gudrun Brunegård(KD) och Acko Ankarberg Johansson(KD).

Sara Wrige intervjuar en präst, en sjuksköterska och en läkare som stått mitt i pandemin.

Att öppna för dödshjälp vore att kapitulera för brister i vården, skriver Anders W Jonsson.

Oavsett var de finns har världen inte råd med några säkra zoner för islamistisk terrorism, skriver Lars Adaktusson.

I ett samhälle som premierar ungdom och produktivitet är det oundvikligt att äldre sätts på undantag, skriver Alf Ronnby.