5563 resultat för Ulf L��nnberg

Vi talar ju inte om vuxna kvinnor, utan om tvååringar och sexåringar som inte har något reellt val, säger Juno Blom (L) till Dagen.

Kyrkan har inte samma uppdrag som staten. Vi måste exempelvis skilja församlingens barmhärtighetstjänst från vad som skapar ett fungerande samhälle, skriver Hans Eklind (KD).

Statsvetaren Magnus Hagevi: Förvånande att det inte är fler pingstvänner i regeringen.

Dagen har sällt frågan till samtliga 24 ministrar i den nya regeringen om de är med i något trossamfund, och vad det betyder för dem.

Svenska kyrkans biskop Fredrik Modéus ångrar sig inte, trots att han skapade stor diskussion med sin sågning av Tidöavtalet.

"Den lokala församlingens förtroende saknas", säger regionledaren Dan Salomonsson efter Barkenboms video på instagram.

Svenska kyrkan ska inte försöka omvända någons sexuella läggning, slog kyrkomötet fast.

I vår del av världen förföljs inte kristna. Vi möter snarare ett ”inre motstånd” genom tankeströmningar i vår samtid som riskerar att föra oss bort från sanningen, skriver Jan-Gunnar Wahlén.

Frida Park: De förstör för de som bedriver erkänt god utbildning.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik menade att de som har permanenta uppehållstillstånd i dag kan vara oroliga. Flera kristna profiler stämmer in.