609 resultat för ”Ulrik Josefsson”

Talarna, datumen och teman att ha koll på inför årets stora sommarkonferenser.

Nu firar Anna och Simon, som båda har Downs syndrom, ett år som gifta - och har flyttat ihop.

Birger Thureson har läst “Rum för möten” av Magnus Stenberg.

Fredrik Wenell: Pandemin har visat behovet av den troende gemenskapen.

De flesta svenskars behov av tro och andlighet förändrades inte trots två år lång pandemi, visar stor studie.

Gudstjänsternas innehåll har förändrats med en ökande digitalisering. Det visar en ny studie om frikyrkorna och pandemin.

Lennart Björk är död.. Nils Svendenius har skrivit detta minnesord om honom.

Skalar ner, men ställer inte in: "Huvudorsaken till det är Jesu missionsbefallning."

100 pastorer berättar om utmanande arbete under pandemin: "Svårt att hålla ihop församlingen." • "Väldigt ensamt." • "Kritik från församlingen."

Ulrik Josefsson: Det säger ju Paulus också i Bibeln: om en främling kommer in i en gudstjänst så kommer de att tänka att människor inte är kloka.