09 december 2021

En tidning på kristen grund165 resultat för ”Ulrik Josefsson”

Utvecklingen i Knutby drevs av ledare men formades i ett sammanhang. Att för mycket peka på ledaren som individ kan förminska den bredare gemenskapens ansvar, skriver Ulrik Josefsson.

När församlingarna efter pandemin ska komma tillbaka till det nya normala är det av yttersta vikt att volontärskapet återskapas, skriver Ulrik Josefsson och Henrik Åström.

En väl fungerande församling är kanske den starkaste samhällskraften som finns.

Det goda samhället byggs underifrån av människor som vill och vågar lita på varandra, skriver gästkrönikör Ulrik Josefsson.

Utvecklingen går både åt rätt och fel håll.

Migrationsverket får i rapporten kritik för att se på konversion på ett alltför intellektuellt sätt.

Ordföranden i Jönköping Pingst missnöjd över myndigheters långa handläggningstider och bristande kunskap kring frågor som rör tro.

Ulrik Josefsson: Det säger ju Paulus också i Bibeln: om en främling kommer in i en gudstjänst så kommer de att tänka att människor inte är kloka.

Tidpunkten var avgörande för Knutby-sekten, enligt Ulrik Josefsson, redaktör för en ny forskningsstudie om Filadelfiaförsamlingen i Knutby.

Ulrik Josefsson noterar tydligare rörelse mot pentekostal spiritualitet i syd, apropå diskussion i Sverige.