31 juli 2021

En tidning på kristen grund72 resultat för ”riksdagsledamot kKD”

Förslagen om språkförskola och modersmålsundervisning går hand i hand, skriver Gudrun Brunegård(KD) och Acko Ankarberg Johansson(KD).

Att öppna för dödshjälp vore att kapitulera för brister i vården, skriver Anders W Jonsson.

Oavsett var de finns har världen inte råd med några säkra zoner för islamistisk terrorism, skriver Lars Adaktusson.

Socialdemokraterna tänker i termer av tvång, kristdemokraterna i kvalitet och innehåll, skriver Jimmy Loord och Chatrine Pålsson Ahlgren, båda KD.

Allvarliga frågetecken kvarstår efter märkliga påståenden från dem som anklagar mig för vilseledande information, skriver Lars Adaktusson.

Det sätt på vilket public service-bolaget lyfter fram apartheidstereotypen är inte baserat på sanning och relevans, utan på en åsiktsdriven journalistik som söker stöd för egna teser, skriver Lars Adaktusson.

Israels regering har steg för steg underminerat palestiniernas rätt till självbestämmande och visionen om två stater sida vid sida, skriver Thomas Hammarberg (S).

Kristendomens positiva bidrag till välstånd och demokratins utveckling i vår del av världen är väl belagt, skriver Per Landgren och Tuve Skånberg.

Klarar modern värdegrundsideologi att upprätthålla de goda principer som vårt samhällsbygge vilar på, skriver Ebba Busch, Tuve Skånberg och Per Landgren (KD).