19 oktober 2021

En tidning på kristen grund108 resultat för ”samordnare f��r Svenska evangeliska”

Olof Edsinger avslutar debatten om en kristen syn på Gamla testamentets bud.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Dagens filmskribent Carl Johan R. Freed ger streamingtips.

När EFS Tallhedskyrkan lanserade palt Drive-in blev initiativet mycket uppmärksammat över hela Sverige.

Det är hög tid att de problem som pandemin bidragit till i ungas liv tas på allvar, skriver tre företrädare för Svenska kyrkans Unga.

Hundratusentals människor ser sin försörjning försvinna.

Utanförskapsområden och klansamhällen är ett faktum i dagens Sverige - därför behöver församlingen finnas där, skriver Ferro Mehmedovic.

Replik. Jesus kom för att återställa den ursprungliga ordningen där ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, skriver Linalie Newman.

Pandemin utmanar oss att tänka nytt. Våra grundläggande trossatser om sakramenten har däremot inte ändrats, skriver prästen Omar Ud-Din.