Sex steg mot ny missionsprovins

I nästa vecka tas ett avgörande steg mot ett nytt stift inom Svenska kyrkan. Då väntas det förslag om en handlingsplan för att inrättandet av en missionsprovins bli antagen.
Förslaget, som utarbetats av representanter från olika kyrkliga bekännelserörerelser, är kontroversiellt och uppfattas av många som att kyrkan nu står inför en definitiv splittring.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller