Sifo: Unga är mest positiva till att behålla andakter i kristna skolor

Kristna friskolor bör få fortsätta att anordna frivilliga andakter för sina elever. Det anser 57 procent av svenskarna. Och mest positiva är personer mellan 15 och 29 år, visar en Sifo-undersökning som är beställd av Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Socialdemokraterna vill inte att religiösa inslag får förekomma i skolor om huvudmannen är med och påverkar. Däremot har flera personer i partiet, däribland Tro och solidaritets Ulf Bjereld, civilminister Ardalan Shekarabi samt gymnasieminister Anna Ekström, slagit fast att eleverna själva ska ha möjlighet att utöva sin religion om de vill det.

96066.jpg– Om man önskar konfessionell verksamhet får det arrangeras av eleverna, sa Ulf Bjereld till Dagen i samband med S-kongressen i april.

 1 000 slumpvis utvalda svarade 

Sifo har på uppdrag av Dagen och Kristna friskolerådet frågat 1 000 slumpvis utvalda svenskar hur de ser på andakter i kristna friskolor.

”Tycker du att kristna friskolor, som till exempel en katolsk grundskola, förskolor drivna av Svenska kyrkan eller frikyrkor, ska få fortsätta att anordna frivilliga andakter för sina elever eller tycker du inte det?”

57 procent: Fortsätt med andakter

57 procent svarade att kristna friskolor bör få fortsätta med andakter, 32 procent svarade att andakter bör förbjudas medan 11 angav att de var tveksamma.

96064.jpg– Det är intressant att så pass många är positiva, säger Viktor Aldrin, universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik vid Högskolan i Borås till Dagen.

65+ mest skeptiska

Uppdelat på åldersgrupper visar det sig att den yngsta gruppen (15–29 år) är mest positiva till andakter. Bland dessa anser 62 procent att kristna friskolor bör få fortsätta med andakter.

Mest negativa är samtidigt personer över 65 år. Här säger 51 procent ja till andakter – 38 procent nej. Men som siffrorna visar vill även en majoritet i denna grupp tillåta andakter i skolorna.

"Förvånande att unga är mest positiva"

– Att den yngsta gruppen är mest positiv är förvånande, säger Viktor Aldrin som nästa vecka presenterar en egen undersökning, inom ramen för SOM-institutet, om hur svenskarna ser på förbud mot skolavslutningar i kyrkor.

Undersöker inställningen till avslutning i kyrkor

Av hänsyn till att rapporten inte är officiell än vill han inte gå in på några detaljer. Men han avslöjar att yngre är mer negativa till skolavslutningar i kyrkor än äldre.

– Skillnaden mellan min undersökning och Sifoundersökningen kan möjligtvis förklaras av att skolavslutningar ses mer som tradition medan andakter ses mer som religion.

Miljöpartister mest positiva till andakter

Tittar man på typ av anställning (privat tjänst eller offentlig tjänst) i Sifoundersökningen går åsikterna gällande andakter i kristna friskolor isär. 62 procent av de privatanställda anser att kristna friskolor bör få anordna frivilliga andakter för eleverna, 27 procent säger nej. Bland de offentliganställda är motsvarande siffror 50 respektive 41 procent.

Och även de politiska sympatierna lyser igenom i fråga om andakter i kristna friskolor. Två grupper av väljare drar markant upp snittet – 76 procent av miljöpartisterna ser positivt på andakter i kristna friskolor medan 75 procent av kristdemokraterna gör detsamma. Därefter kommer moderater med 66 procent.

– Att kristdemokrater är så positiva är inte förvånande. Men att miljöpartisterna är ännu mera positiva förvånar mig väldigt mycket, säger Viktor Aldrin.

Varför tror du att miljöpartisterna är mest positiva till andakter i kristna friskolor?

– Miljöpartisterna är en komplicerad grupp. En del är klassiskt vänsterorienterade. Men det finns också en stor grupp som utgörs av folk på frihetlig gräsrotsnivå där friheten är väldigt viktig och då är kristna friskolor en del av denna frihet.

Mest negativa är vänsterpartister. Men även inom denna grupp är det fler som vill tillåta än förbjuda frivilliga andakter (48 respektive 43 procent).

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar