Ska ny teknik lösa gåtan med Dödahavsrullarna?

JERUSALEM. Större delen av Dödahavsrullarna hittades som tusentals små fragment – nu hoppas forskarna kunna lösa deras gåta med ny digital teknik och avslöja nya hemligheter. Det är världens kanske svåraste pussel: 2 000 år gammalt med 20 000 bitar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ett nytt stort forskningsprojekt ska israeliska experter med tysk finansiering försöka pussla ihop de svårt fragmentariserade Dödahavsrullarna.

Genom att skanna in alla bitarna med modern teknik räknar forskarna med att kunna foga ihop dem – och därmed kasta nytt ljus över världens äldsta bevarade bibeltexter.

Den längsta funna biten är den drygt åtta meter långa Tempelrullen, men de flesta andra är mycket små. Bara några ord eller bokstäver.

– Vi har redan digitaliserat 16 000 fragment med den allra senaste teknologin, men vi harflera tusen kvar att göra, säger Pnina Shor, chef för Dödahavsrulleprojektet på israeliska Riksantikvarieämbetet, till nyhetssajten Mail.

– De mycket små fragmenten kan vara de viktigaste eftersom de kommer från texter som fortfarande är okända. Forskarna utvecklar nya metoder för att foga ihop bitarna, det här är det ultimata pusslet.

– Rullarna skrevs för mer än 2 000 år sedan, en del av orden är oläsliga i normalt ljus. Men med infrarött ljus får de nytt liv, så det här projektet låter oss se de urgamla texterna på nytt sätt, säger hon.

Tidigare har forskarna suttit och plockat ihop småbitarna – pergament och papyrus – för hand. Nu skannas fragmenten in digitalt, så att de kan sammanfogas i dator. Därmed blir det lättare för forskare på olika håll i världen att samarbeta.

Fotograferas 28 gånger

Den här tekniken har använts i några år. Nu utvecklas den ytterligare med ett anslag på motsvarande drygt 15 miljoner kronor från en tysk forskningsstiftelse. Det nya projektet genomförs av israeliska Riksantikvarieämbetet i samarbete med universitet i Israel och Tyskland.

Nu fotograferas de 2 000 år gamla fragmenten från båda sidor i tolv olika våglängders ljus, sju synliga och fem infraröda. Varje bit fotograferas 28 gånger. Och man utvecklar avancerade digitala metoder för att hitta samband mellan texter och för att matcha kanterna på olika fragment.

Forskare från olika länder

Främsta resultatet av projektet blir en förbättrad och mera tillgänglig virtuell arbetsyta som gör det möjligt för forskare runt om i världen att samtidigt arbeta tillsammans.

Det skapar också en ny plattform för samarbete i publiceringen av nya editioner av Dödahavsrullarna, säger israeliska Riksantikvarieämbetet (Israel Antiquities Authority, IAA) i ett pressmeddelande.

De första Dödahavsrullarna hittades 1946 av tre beduiner i en grotta vid Qumran på västra stranden av Döda havet. Pergamentbitarna hade förvarats i lerkrukor i mer än 2 000 år och hade bevarats väl i det torra ökenklimatet. Sedan hittades flera fragment i området under 1940- och 1950-talen.

Rullarna spreds över världen, men förvärvades och återsamlades. De allra flesta, nära 900 texter och fragment, finns nu på Israelmuseet i Jerusalem, där några visas i den speciella utställningsbyggnad som kallas Bokens helgedom.

Rullarna tros ha skrivit av judar som flyttade/flydde ut i öknen från Jerusalem under det andra templets period. De kopplas ofta ihop med gruppen esséerna och ger inblickar i judendomens och den tidiga kristendomens utveckling.

Fakta:

Schyssta rullar

Dödahavsrullarna är världens äldsta bevarade bibelhandskrifter och ett av 1900-talets viktigaste arkeologiska fynd.

Nära 900 dokument i större och mindre fragment har hittas. Bland dem avsnitt ur samtliga Gamla testamentets böcker, utom Esters bok. Viktigast är en fullständig version av Jesaja.

De hittades mellan 1946 och 1956 i elva grottor i Qumran vid Döda havet. De flesta dokumenten är skrivna på hebreiska, men ett antal är på arameiska och grekiska.

Rullarna finns på Israelmuseet i Jerusalem och är tillgängliga på nätet: dss.collections. imj.org.il