Skolan där araber och judar möts

Den arabisk-judiska skolan i Jerusalem är en ö av fred i en ocean av hat.Trots yttre hot försöker elever, lärare och föräldrar från båda folken leva i samförstånd mitt i den bittra konflikten. "Den här skolan är enda alternativet för min dotter", säger Fadi Suidan, kristen palestinier.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!