Skolmaterial av kristna på väg ut till skolorna

Minst 600 förhandsbeställningar har redan gjorts och snart är materialet på väg ut till skolorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Den svenska skolan ska enligt läroplanen fostra individen till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande i enlighet med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Skolan ska också bidra till elevernas harmoniska utveckling. ”Nära varandra” uppfyller de kraven, vilket RFSU:s material inte gör, säger en av författarna, Therése Ewert, till Dagen.

Bakgrunden till arbetet med ”Nära varandra” är att Nätverket för samlevnad och sexualitet (NFS) ansåg att RFSU hade fått en allt för dominerande roll inom sex- och samlevnadsundervisningen.

”Bra och dåliga delar”

Syftet med det nya materialet är att erbjuda eleverna en annan bild.

– Många tonårsföräldrar har länge efterfrågat alternativ till RFSU:s undervisningsmaterial, säger Therése Ewert.

Hans Olsson, undervisningsansvarig på RFSU, konstaterar att undervisningsmaterial alltid innehåller bra och dåliga delar. Men han är inte särskilt imponerad av ”Nära varandra”.

– Jag tycker att det är lite för probleminriktat och varnande. Onani nämns till exempel och väldigt snabbt kommer man in på olika problem med det. Dessutom lyser bilder på samkönade relationer helt med sin frånvaro. Man borde också ha problematiserat mer kring arrangerade äktenskap, vi vet att många unga i världen, framför allt tjejer, tvingas in i barnäktenskap.

”För mycket om rätt och fel”

Gårdagens Människor och tro i Sveriges radio handlade om det nya undervisningsmaterialet. Hans Olsson och Therese Ewert möttes också för en debatt, men programmet inleddes med en intervju med några ungdomar som fick bläddra i materialet. Några var positiva, andra menade att innehållet talade för mycket om rätt och fel.

– Att tala om äktenskap är i sig inte fel. Men när ungdomarna pratar om rätt och fel handlar det nog om en underliggande känsla som man får när man läser hela materialet, om att det finns ett sätt att leva på som är mer rätt än andra, säger Hans Olsson.

Kallas för ett alternativ

Det nya materialet har kallats för ett alternativ till de sexualundervisningsmaterial som används i skolorna i dag. Therese Ewert påpekar samtidigt att den mer klassiska biologiundervisningen självklart också behövs.

– Vår inställning är också att det är bra med olika material, säger Hans Olsson och tillägger att det inte finns något material som kan vara heltäckande.

Hade du kunnat tänka dig att använda det nya materialet om du arbetade som lärare?

– Vissa delar kanske. Men det gäller att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Väntar på responsen

Det nya undervisningsmaterialet blev klart i slutet av förra veckan. Minst 600 beställningar ligger redan och Therese Ewert är nöjd. Nu väntar hon med spänning på respons från ”pilotskolorna”.

– Vi vill självklart utveckla materialet.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Lilla Erstagården