SKR gör skolmaterial om religionsfrihet

Ett nytt skolmaterial från Sveriges kristna råd (SKR) ska göra skolelever mer insatta i religionsfriheten.– Det är viktigt att barn och unga får förståelse för att alla har rätt att utrycka sin tro, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. 

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Var går gränsen för vilka kläder man ska få ha på sig i skolan? Ska man få gå ifrån lektionen om man vill be? Ska skolan ha skolavslutningar i kristna kyrkor?

Det är några av de dilemman som Sveriges elever inom kort kommer få diskutera på de skolor som väljer att använda Sveriges kristna råds religionsfrihetsmaterial.

– Vi lever i en tid när de här frågorna när de här frågorna verkligen är aktuella. Inte minst med tanke på den senaste tidens angrepp mot religiösa lokaler och företrädare, säger Olle Kristensson, direktor för ekumenisk teologi på SKR.

Men för att förstå religionsfriheten, som är en av de grundläggande fri- och rättigheterna, menar Kristensson att det behövs vägledning både till elever och skolpersonal.

– Det här materialet är framtaget för att täcka ett behov som vi upplever finns i skolorna. Även om ämnet finns med i läroplanen är risken att det kommer väldigt långt ner på prioriteringslistan, säger han.

Materialet har namnet "Om religionsfrihet" och är uppdelat i två fristående teman. Det första handlar om religionsfrihet i praktiken och betonar ställningstaganden och argumentation. Det andra temat handlar om teorin bakom.

– Religionsfrihet är en viktig fråga internationellt och kyrkan i länder med få kristna kämpar ofta för denna. Här har vi en hemläxa att göra i våra egna sammanhang, säger Olle Kristensson.

Materialet – som varit på gång i flera år – omfattar 30 sidor och finns nu tillgängligt på nätet för gratis nedladdning.

– Det är viktigt att öka förståelsen för att religionsfriheten handlar om att bejaka den enskilda människans rätt till religionsutövning. Många tolkar den istället som frihet från religion, avslutar Kristensson.