SKR kritiserar Migrationsverkets kristendomsprov

Efter all uppmärksamhet om Migrationsverkets försök att avgöra asylsökandes kristna tro med hjälp av kunskapsfrågor reagerar nu Sveriges kristna råd, och föreslår tre åtgärder.
”Använd oss som resurs”, säger Karin­ Wiborn, generalsekreterare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Är det kunskapsfrågor som ska avgöra om en asylsökande är kristen? Frågan fick nyligen stor publicitet efter ett inslag på Rapport, som även publicerade några av de frågor som användes. Till exempel ställdes frågor om antalet böcker i Nya testamentet eller om man kunde redogöra för sakramenten.

Expertkunskap

Nu väljer Sveriges kristna råd (SKR) att skriva ett öppet brev till Migrationsverket med önskemål om förändring. Bland annat föreslår SKR att myndigheten borde säkerställa att expertkunskap om religion finns.

– Precis som att det på Migrationsverket finns landkompetens eller hbtq-kompetens, säger Karin Wiborn, generalsekreterare på SKR.

Varför väljer ni att skriva ett öppet­ brev?

– Det är för att trycket på frågan om konvertiter i asylprocessen har ökat betydligt. Det finns också ett tryck från församlingarna på oss i SKR att vi måste göra någonting, säger Karin Wiborn.

– Det finns en frustration i församlingarna, en maktlöshet, och det hänger ihop med ”husförhörsfrågorna” som ställs.

Karin Wiborn säger att SKR samtidigt har en pågående dialog med Migrationsverket, att relationerna är goda, men:

– Vi vill understryka att den här frågan betyder mycket för oss, därför skriver vi också ett öppet brev.

Fanns inte tid

Redan 2012 inledde SKR ett samtal med myndigheten, och hade åren därefter utbildningar­ med personalen om tro och trovärdighet. Men 2015, när det stora antalet asylsökande kom, fanns inte tid för detta.

– Det ser vi effekterna av nu, menar Karin Wiborn.

Nu vill SKR återuppta fortbildningen av Migrationsverkets personal, och i sitt öppna brev önskar de även att myndigheten kvalitetssäkrar sin verksamhet genom att utreda hur utfrågningarna av asylsökande som konverterat går till.

– Vi lyfter det här för att en del av kunskapsfrågorna är felaktigt ställda. De olika kyrkorna har inte en gemensam syn på exempelvis skärselden och sakramenten, olika kristna traditioner skiljer sig från varandra och därför blir frågorna ofta irrelevanta.

Karin Wiborn menar att det här är en baskunskap som borde finnas hos Migrationsverket, och hon uppmanar myndigheten att använda SKR som resurs.

Resonerande ton

SKR:s öppna brev osar inte av ilska, utan är snarare resonerande och vänligt formulerat. Och all kritik riktas heller inte mot Migrationsverket, utan viss självkritik finns också. Som att kyrkor inte alltför lättvindigt ska döpa asylsökande och att det hänt att präster och pastorer skrivit dopintyg som ansetts ha låg trovärdighet.

– Vi har nog lite olika läxor att lära, säger Karin Wiborn.

”Får inte utfärda löften”

Hon är tydlig med att kyrkor ska döpa dem som ärligt vill konvertera, men att det också är viktigt att inför ett dop ha undervisning och att lära känna personen. Kyrkliga företrädare ska heller inte utfärda några löften om att ett dop kommer att leda till att man får asyl.

– Jag ska inte döpa någon för min egen skull som församlingsherde eller för att vi vill ha nya medlemmar. Migrationsverket å sin sida måste träna sig i respekt hur det är att lämna sin tro för en ny, säger Karin Wiborn.

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Några frågor som nykristna får

Känner någon till din nya religion i ditt hemland?

Vad är skillnaden mellan Pingstkyrkan och Svenska kyrkan?

Vad heter påven?

Kan du sakramenten?

Vad säger kristendomen om skärselden?

Berätta om en bibelvers du gillar.

Berätta om en högtid.

Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd (SKR) är en paraplyorganisation som samlar nästan alla kristna samfund i Sverige.

SKR har 25 medlemskyrkor, och här finns såväl lutheraner, protestanter, katoliker som ortodoxa.

Ordförandeskapet i SKR roteras mellan kyrkofamiljerna, och i nuläget är det Lasse Svensson från Equmeniakyrkan som är ordförande.

Organisationen har också en generalsekreterare, en post som innehas av Karin Wiborn.