SKR:s migrationskurser – månadens EU-projekt

Sveriges kristna råds arbete för att öka kyrkornas kompetens i asyl- och migrationsfrågor uppmärksammas på Europanivå.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är roligt att ett EU-projekt som har så tydligt fokus på mellanmänskliga förhållanden och som ytterst syftar till att förbättra förhållandena för en grupp i stor utsatthet, asylsökande, kan få en sådan här utmärkelse. Inte bara sådant som handlar om att förbättra EU:s konkurrenskraft eller stödja forskning på olika områden är viktigt, utan även att göra livet något bättre för människor, säger SKR:s projektledare Peter Karlsson till Dagen.

Omkring 70 personer, från olika kyrkor och kristna organisationer, samlades i november i fjol i Jönköping för vara med då Sveriges kristna råds treåriga projekt Värme sjösattes. Det uttalade målet är att 10 000 asylsökande ska nås av kyrkornas stöd och hjälp.

– Det finns ett stort engagemang i kyrkorna, men alla engagerade tycker inte att de har den kunskap som kan behövas, sa Peter Karlsson till Dagen då.

Satsning på flyktingar

Peter Karlsson förklarade också att satsningen hängde ihop med det stora inflödet av asylsökande som inleddes hösten 2015.

– Då började folk i kyrkorna att höra av sig till Sveriges kristna råd och frågade om det fanns någon utbildning.

Nu har alltså EU-kommissionen i Sverige utsett SKR-projektet till mars månads EU-projekt.

– Värme-projektet rullar på i god fart. Vi hade terminens första kurs, i Norrköping, i förra veckan. Nästa vecka blir det Vänersborg och sedan även Östersund och Göteborg under vårterminen.

– Intresset för att delta och ivern att lära sig mer på området, från både volontärer och anställda i kyrkorna, tycks hålla i sig. Roligt också att det i varje kurs finns med deltagare som är engagerade i andra delar av civilsamhället, som Röda korset, idrottsrörelsen, KFUM etcetera, säger Peter Karlsson.

Projektpengarna kommer huvudsakligen från EU och det är Sveriges kristna råd med sina 26 medlemskyrkor som ansvarar för själva utbildningen. Med en budget på 4,9 miljoner kronor är syftet att ge ökad kompetens till minst 800 personer som är engagerade i mötet med asylsökande i Sverige.

Johannes Ottestig

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Projektet pågår under tre års tid

Sveriges kristna råd (SKR) fick i juni 2016 ett anslag från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) för ett treårigt projekt kallat #Värme – Värdighet, medkänsla och kunskap. Med 20 utbildningstillfällen ska projekt #Värme under perioden 2016–2019 bidra till både kvalitet och rättssäkerhet samt ett humant och värdigt bemötande av asylsökande.