SKR tar fram eget skolmaterial om sex

Sveriges kristna råd har beslutat att lyfta frågan om ett kompletterande skolmaterial gällande sex och samlevnad. Därmed antar de också utmaningen från flera kristna ungdomsorganisationer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Ni ledare i Sveriges kristna råd: vi uppmanar er att ta fram och erbjuda skolorna ett kom­pletterande sex­ och samlev­nadsmaterial där man talar mer om kärlek än om könsor­gan. Mer om etik än om teknik. Mer om hållbara relationer än om hållbara kondomer.”

Så skrev psykologen Alf B Svensson, Olof Edsinger, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS, och företrädare för fem andra kristna ungdomsorganisationer i en debattartikel i Dagen den 27 september.

Bakgrunden var att RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) hade presenterat ett förslag på hur sexualundervisning skulle kunna implementeras i alla skolämnen.

Debattförfattarna menade att RFSU:s förslag inte borde få vara den enda rösten.

”Vill vara en del av samtalet”

När frågan togs upp på SKR:s styrelsemöte i slutet av förra veckan fattades beslut om att gå vidare med uppmaningen.

– Vi var helt eniga. Kyrkorna vill vara en del av det pågående samtalet om människors relationer, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på SKR, till Dagen.

– Vi har meddelat undertecknarna av debattartikeln att vi återkommer med en inbjudan till en samling efter nyår. Då hoppas vi även att andra kan delta.

Vad tänker du att SKR kan bidra med i just det här fallet?

– SKR är kyrkornas gemensamma röst och jag hoppas att vi kan säga något gemensamt i den här frågan. Samtidigt är det också viktigt att de olika rösterna som finns i kyrkorna får höras.

RFSU:s sexualundervisningsmaterial möttes av hård kritik från kristet håll i samband med lanseringen. Men Björn Cedersjö påpekar att syftet med det planerade mötet nästa år inte är att författa en motskrift till RFSU:s material.

– Och det har jag inte heller uppfattat att undertecknarna av debattartikeln vill. Vi vill bidra med det som vi uppfattar vara viktiga värden i kristen undervisning om sex och samlevnad, till exempel om trohet och långsiktiga kärleksfulla relationer, säger han.