Skyttedals tips till sin efterträdare

I helgen är det ordförandebyte i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU. Avgående Sara Skyttedal har tre tips som hon vill räcka över till sin efterträdare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är på KDU:s riksmöte i Kalmar som skiftet sker, och där allt pekar på att Christian Carlsson tar över ordförandeskapet i KDU. Han efterträder Sara Skyttedal, en färgstark politiker som med buller och bång satt KDU på kartan. Hon har flera gånger placerat sig själv i den svenska inrikespolitikens mittpunkt, inte minst när Decemberöverenskommelsen skrotades.

Vilka tips skulle du vilja ge till din efterträdare?

– För det första måste jag säga, fortsätt att vara frimodig, även om det kostar på, säger Sara Skyttedal.

– För det andra, glöm inte bort de värderingar som ligger till grund för vår rörelses tillblivelse och existensberättigande.

Det tredje tipset som Sara Skyttedal vill dela med sig av är att vara sig själv, och inte titta för mycket på den man ska efterträda.

– Det är viktigt för varje ledare att sätta sin egen prägel.

Finns det några misstag du har gjort som KDU-ordförande?

– Det är viktigt att man är mån om sin egen agenda. Det är många som rycker och drar i ungdomsförbunden, och i början är det lätt att säga ja till allt.

Sara Skyttedal säger att hon själv kanske begick detta nybörjarmisstag, då hon var så glad över att alla visade ett så stort intresse för henne och KDU. Men priset var att hon tappade bort förbundets egna intressen ibland.

Hur känns det att lämna ledarskapet i KDU efter tre år?

– Vemodigt på ett sätt. KDU har präglat hela mitt vuxna liv. Men jag tror att förbundet fortfarande är i goda händer.

Flytt till Linköping

Sara Skyttedal har redan gått vidare inom politiken, och har precis påbörjat livet som kommunalråd i Linköping. Hennes efterträdare Christian Carlsson gör något av en motsatt resa, då han överger jobbet som politisk sekreterare i Stockholms stad.

Under Skyttedals ledning har han varit förste vice förbundsordförande i KDU. När han i helgen blir vald till ny ordförande tyder det på en fortsatt högerinriktad linje som han tidigare förespråkat.