Skyttedals tips till sin efterträdare

I helgen är det ordförandebyte i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU. Avgående Sara Skyttedal har tre tips som hon vill räcka över till sin efterträdare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!