Slut på samtal med konservativa katoliker

Efter två års samtal mellan Katolska kyrkan i Rom och den konservativa katolska utbrytargruppen S:t Pius X (SSPX) avbryts nu diskussionerna om ett möjligt närmande.
- Vi kan inte överge den katolska tron i förhandlingar säger ärkebiskopen Gerhard Ludwig Müller.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den tyske ärkebiskopen, som leder den mäktiga Troskongregationen i Rom, säger i en intervju med tyska radiostationen NDR att kyrkan inte kan förhandla bort dess grundläggande tro. 

- Det kommer inte att ske några kompromisser och jag tror inte att det blir några nya diskussioner, säger han enligt nyhetsbyrån Reuters

1988 bröt sig det Schweiz-baserade SSPX lös från Katolska kyrkan i Rom eftersom SSPX-medlemmarna anser att reformerna som antogs vid Andra Vatikankonciliet 1962-1965 är felaktiga. Bland annat kritiserar de besluten att frångå latinet som mässpråk, att söka försoning med judarna på felaktiga grunder och att erkänna att andra religioner också kan leda till frälsning.

När SSPX, utan påvens godkännande, utsåg egna biskopar blev de officiellt uteslutna från Katolska kyrkan, men påve Benedikt har senare hävt uteslutningarna vilket har resulterat i stark kritik mot honom. 2010 inleddes samtal mellan Katolska kyrkan i Rom och företrädare för SSPX för att eventuellt närma sig varandra, men nu har alltså samtalet avbrutits.

- Det Andra Vatikankonciliet står inte i strid med Katolska kyrkans övergripande tradition, men däremot med några felaktiga tolkningar av den katolska tron, säger Gerhard Ludwig Müller.

Debatt