SMR: Utbilda biståndsarbetare i religion

VISBY. Det finns en stor kunskapsbrist i Sverige om religion, och det blir tydligt när svenskar jobbar utomlands. Det vill Svenska missionsrådet råda bot på.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Vi ser att världen är religiös och det finns många religiösa aktörer som är viktiga, därför behövs kunskap.

Så formulerar sig Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska missionsrådet (SMR), en paraplyorganisation som samlar flera kristna biståndsaktörer.

Budskapet han vill förmedla är att det behövs mer kunskap om religion, och det är ett budskap som SMR tagit med sig till Almedalen för att sprida. Det handlar inte om att säga ja eller nej till religion som fenomen, utan att förstå religionens betydelse.

Detta oavsett om man anser att den är en kraft som bidrar till utveckling, eller ett hinder för utvecklingen. Människor som jobbar med utvecklingsfrågor i världen måste förhålla sig till religionen.

Mer kunskap om religion behövs. Hur ska det gå till?

– Jag tror att det kan ske på olika sätt, exempelvis att UD får med det i sina skrivningar på policynivå, säger Anders Malmstigen.

Men att inkludera religionsfrågorna i styrdokument och liknande är inte allt. Anders Malmstigen säger också att det borde gå att utbilda folk som blir utsedda till olika utlandsuppdrag, och som därmed kommer att hamna i en helt annan religiös miljö än den mer sekulariserade svenska miljön.

– Den här idén att utbilda kom från Folke Bernadotte-akademien på ett seminarium här i Almedalen, då de såg att här finns det en brist.

Anders Malmstigen instämmer i att idén är bra.

Är det något som ni som kristen aktör borde bidra med?

– Vi kan bidra med en hel del. Svenska missionsrådet stödjer arbeten i ett femtiotal länder så vi har mycket erfarenhet som vi kan dela med oss av. Men här kan vi samarbeta med andra aktörer för att få den religionskompetens som behövs.